Skip to content

ดื่มน้ำอย่างไรให้ร่างกายได้ประโยชน์มากที่สุด

การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกาย แต่พฤติกรรมการดื่มน้ำของเราอาจไม่ถูกวิธี และจะส่งผลทำให้ร่างกายได้ประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ำอย่างแท้จริง

 

 

น้ำเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายประมาณ 60 % ของน้ำหนักตัว คือ น้ำ ทุกระบบของร่างกายต้องการน้ำ เพื่อให้การทำงานเป็นปกติ ร่างกายจะสูญเสียน้ำออกไปทางระบบทางเดินหายใจ เหงื่อ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ โดยทั่วไปแพทย์จะแนะนำให้ดื่มน้ำประมาณ 8 แก้วต่อวัน

การอดน้ำเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วดื่มทีเดียวเป็นขวดๆ นั้น ถือว่าดื่มเยอะจริง แต่แทบจะหาประโยชน์ไม่ได้เลย เพราะแทนที่น้ำจะค่อยๆ ถูกดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา แต่เมื่อร่างกายต้องขาดน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงพอได้รับน้ำ ก็ได้รับมากเกินไปจนดูดซึมไปใช้ไม่ทัน พากันไหลไปออกทางปัสสาวะหมด สุดท้ายก็คือการขาดน้ำ ดังนั้น การดื่มน้ำที่ถูกควรค่อยๆ ดื่มทีละน้อย แต่บ่อยครั้ง

การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน จะช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ เพราะน้ำ มีหน้าที่ช่วยทำให้เลือดไม่ข้น หนืด ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย และนำพาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ผิวพรรณสดใส มีอ่อนกว่าวัย และมีน้ำมีนวลมากขึ้น ถ้าคุณดื่มน้ำได้มากพอจะไม่รู้สึกหิวน้ำ และมีปัสสาวะใส หรือแค่เหลืองอ่อน ๆ แปลว่าร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอ